Koi e puchyu “vahem su 6?”

Javab kaik aavo malyo,

Savar ma uti ne aankho kholta pela

Koi no chahero jovani icha thay e vahem 6,

Mandir ma darshan karti vakhte baju ma

Koi ubhu che evo bhas thay e vahem 6,

Aakho divas no thak jeni sate besva ni

Kalpna matra ti chalyo jay e vahem 6,

Mathu koi na khabha pr muki ne lage k

Jivan halvu thay jay e vahem 6,

Ane aa msg vanchta tamne jeni

Yad ave e tamaro vahem 6,

Baki badhu hemkhem 6.