Koi hasi ne dard chupave 6,

Koi roi ne dard bhulave 6,

Ahi to sanjogo ne aadhin che badhu,

Tarto manas dube 6,

Ane lash tarine aave 6.