Koi jindgi ni tasvir banavi jay che,

Ane koi thi jindgi ni tasvir badlai jay che,

Koi ne medvi ne gumavso nahi,

Kem k judai thi jindgi vikherai jay che…