Koi ne jota j dhabkaro chuki javay k

Bhan bhuli javay te prem nathi,

Parantu sampurna sabhanta ane,

Swsthta ni vache pn khechata javay te prem che..