Koi taru na hoy to 6odi ne aav tu,

Badha tara j hoy to prem kari ne batav tu,

Vitela samay sate bhuli jaso badha ne pn,

Je dil ma utri gayu 6 ene bhuli batav tu.