Koik ‘divas’ lejo amari khabar,

Su vite 6 mitro ‘vagar’,

Chalta rah par rakhjo najar,

Jo jo kyank hoy na tamara pag niche amari ‘kabar’.


Submitted by..

Dharmendra Trivedi 9662047625