Kyrek kahi na sku to smji jaje,

Kyarek smji na sku to kai deje,

Ek bija ne smjavta kadach resai pn jaje,

Hu manavi na sku to mani jaje.