Kyarek to gaya hot A mane aabad kari ne,

Hamesha mate gaya A mane barbaad kari ne,

E jo aave mari kabar par to ene kahejo ke,

Hamana ja suta che tamne yaad kari ne.


Submitted by..

Palkesh Shah