Lo karo koshish ne fave to kahu,

Shabd jo ene samave to kahu,

Koi ne kahevu nathi evu nathi,

Sahej taiyari batave  to kahu.