Maan Thi Kehvay Tevu Mukh Thi Na Kehvay,

Dil Thi Devay Tevu Hath Thi Na Devay,

Vato Thi To Badha Samje Pan,

Je Vagar Kahye Samji Jay Ej Tamara Jevu Angat Kahevay.

Submitted by..

Dharmendra Trivedi 9662047625