Mane radavi ne dil tenu pn radyu j hase,

Chahero aansu ti ene pn dhoyo j hase,

Kadach kai na hasil karyu me prem ma,

Kai ne kai tene pn khoyu j hase..