Meg pr thati vato nu nam chating 6,

Meg pr thati vato nu nam chating 6,

Sahid say to John :

Limit ma reje vini same na joto ema apnu seting 6.