Mitratani thandi 6ayama 2 pal vitavi lejo,

6ayama koi dukh pade to amne batavi dejo,

Tamara dukh ame sahi lesu,

Bas aa sambandh ne 1 var dil thi nibhavi lejo.