Mogra ni mahek na aashiq bani gaya,

Sneh ni sharab pi ne pagal bani gaya,

Khabar padi k tame bhuli gaya amne,

Tyare amari ankho na aasu ma amej vahi gaya.