Mohhatbat Na Sawal Na Koi Uttar Nathi Hota,
Ane J Hoy Che Te Saddhar Nathi Hota,
Hoy Che Koi ekaj Premi Ne Saachi Lagan Dil Ni,
Badhaay Jaher Pinaara Kaai Sankar Nathi Hota..

Submitted by..
Vivek Bariya..