Mot kera Nam ti gabhrau evo hu nathi,

Bik thi vahevar chuki jau evo hu nathi,

Jan didho che khuda e char di mate udhar,

Ene pacho sopta achkau evo hu nahti..


Sumitted by..

– kruti