Na Koi EK Bija thi Dur Hoy 6,

Na Koi Ek Bija Ni Najdik Hoy 6,

Zindagi Khud Ek Bija Ne Najdik Lave 6,

Jyare Koi  Ek Bija na Nasib Ma Hoy 6


Submitted by…
Hitesh patel