Nadi ni ret ma ramtu nagar male na male,

phari aa jivan dharti par male na male,

karu chu yaad dil thi tamne aaje,

kadach maru dil dhadktu kale male na male..