Nana HAta Tyare JAldi Mota ThAva Magta’ta,

Pan Aaje KhabAr PAdi k,

Adhuri Lagni Ne Tutela SwapnA KArta,

Adhura Homwork Ne Tutela Ramkda Ghana sara HAta..


Submitted by..

Dharmendra Trivedi