Nathi joita chnd ke nathi joita tara,

Duniya ma amuk manso hoy che khub sara,

Tame cho emana ek pyara,

Su hamesha dost bani rehso amara ???