Nayan malta nayan sharmai jashe,

Dil malta Dil herkhai jashe,

Jindgi chhe to Prem kari jojo,

Swarg shu che te jivta jivat Samjai jashe…