Operation krya pachi

dardi – have mane rog mukt thai gyo ne?

othr – beta dr. niche rai gya hu Yamraj chu.