Pani ma uge kamal n chod par uge mogro

Wah wah

Pani ma uge kamal n chod par uge mogro

Wah wah

Savar ma uti ne loko kare brush n pachi kare koglo…