Pankhar ma khrela pushpo vasant ma khili jay 6,

Samudra ma avela tofano samay sate sami jay 6,

Nati samjatu he ishwar km mari sate j aam thay 6,

Jyare jyare eni ek zankhi thay 6,

Maru aa najuk DIL dhabkaro chuki jay 6..