Prarbdh ne pagle pagle kon pahochyu manzil lagi,

Purusharth ne panthe j ahi sau sikandar thaya chhe.