Prem etle mrugjal na dariya ne pamva no purusharth..

Fari fari ne yad aave tari,

Evi fariyad nu nam 6 Prem,

Man lilu cham thai jay ane tahuki levanu man etle prem.