Prem ni e madhur yado pan bahu6,

Ena maleto ani kalpana pan bahu 6,

Prem thayo ke adhuro rahyo vat e nathi,

Prem karava no avsar mlyo ej bhu6!


Submitted by..

DHAVAL PATEL