Prem ni kimat mane have samjay che,

Haiyu man ma ne man ma harkhay che,

Hu betho chu eni sathe nadi kinare,

Ne joyu to mari beti ekli ekli j sing chana khay che..