Prem no mukam 6 tara hath ma,

Kyarek tufan to kyarek vishram 6 tara hath ma,

Hath joi radha ne kahyu hatu 1 jyotis e,

Bhale tu gori pn 1 shyam 6 tara hath ma..

Submitted by..

Ankit Thakkar.