Prem to amare pan karvo hato,

Pn vat khas thai nai,

Tajmahal to amare pan bhanavo hato,

Pn afsoss ke loan pas thai nai..!