Premma koini parixa n karjo,

Nibhavi n shako tevi sharat n karjo,

Jene tamara vagar jivvani aadat j nathi,

Tene vadhu jivvani duva n karjo.


Submitted by.

Yogeshbhai