Rah joto rahyo hu temni jindgi na chhella stop par,

Kyarek varsad ni bund aavi jay chhella mod par,

Ane te alvida pan na kahi shaki aavine “” DIU “” na staion par.


Submitted by…
Ashvin