Rajwadi sabha na raja maharaja 6iye ame,

Talwar thi ramta yudha 6iye ame,

Yuddh bhumi na vir 6iye ame,

Sinh ni trad ma jetalu vajan na hoi

Atalu vajan amara naam ma 6,

Garv thi kahiye 6e,

Vishva na dhani ‘KATHIYAVADI’ 6e ame.


Submitted by.

Dharmendra Trivedi 9662047625