sabd tu aapje geet hu banavish,

rasto tu aapje manzil hu gotish,

khushi tu aapje hasine hu batavish,

mitra tu banje, mitrata hu nibhavish….