Sadhu seri mati jata ta,

Upar ti bra padi,

Sadhu bolyo : “Aa salu keri koi khay ne chotla amari par nakhe che”