Samay vagar koi ne muki na do,

Nasamaj ma koi ne gumavi pan na do,

Gusso shabdoma hoy 6 dilma nahi,

Etla mate sabndho par purn viram muki na do

Submitted by…

shivani