Samudra vishal nathi hoto,

Aapni nazar vishal hoy chhe,

Koi no pan prem ocho nathi hoto,

Aapni apekshaa vadhara hoy chhe..