Santa ne Gadheda per Collage javano Shokh..!!!

Thoda varso pachhi Santa ne Ekalu javu padyu……

Puchho Kem….???

Kaaran K,

Gadhedu Graduate thai gayo..!