Santa : kam vali shanti ne bolav

Wife : kem?

Santa : doctr e kidhu che rate dava lai ne santi sate sui javanu..