Sav angat ek sarnamu malyu,

Aaj varso bad e panu malyu,

Me lakheli diary vanchi fari,

Yad ni gali o ma farva nu malyu,

Solma pane patangiyu salvalyu,

Jivva mate navu bahanu malyu,

Jan thai na koi ne, na aankh ne,

Swapna e rite mane chanu malyu,

Ek pyasa ne fali sate taras,

Barna same j maykhanu malyu..


Submitted by..

Bhavesh..