gujarati-makar-sankranti-sms-gujarati-festival-sms-gujarati-kite-festival-sms

gujarati-makar-sankranti-sms-gujarati-festival-sms-gujarati-kite-festival-sms

Shabdo tame apjo, git hu banavis,

khusi tame apjo, hasi hu banavis,

manzil tame apjo, rasto hu batavis,

Utrayan ave che dosto,

to

kinna tame bandhjo ne patang hu chagavis