Sundar chokri na prem ma ame dubi gaya,

Wah wah,

Sundar chokri na prem ma ame dubi gaya,

Wah wah,

Result avyu pachi khbr pdi k ame to 2 ma udi gya.