Suraj ne savar no sath hoy 6,

Hava ne mithi laher no sath hoy 6,

Roshni jaljalti rahese aapna sambandh ma,

Jo pratyek rah par tamaro sad rahese…


Submitted by..

Anil…