Jindgi ne saralta ti samjva mate 3 vat yad rakhva jevi 6.

1 – Radvu nahi

2 – Ladvu nahi ane koi ne

3 – Nadvu nahi