Posts tagged Gujarati Micchami Dukadam SMS

micchami-dukkdam-sms-forgiveness-sms-kshama-sms

Request your Forgiveness…

1

micchami-dukkdam-sms-forgiveness-sms-kshama-sms

micchami-dukkdam-sms-forgiveness-sms-kshama-sms


On this day of samvatsari, after performing Pratikaman,

I request your forgiveness, If i may have hurt you,

Intentionally or Unintentionally by thoughts, words or action.

gujarati-micchami-dukkdam-sms-gujarati-savantsari-sms

Micchami Dukkdam…

0

gujarati-micchami-dukkdam-sms-gujarati-savantsari-sms

gujarati-micchami-dukkdam-sms-gujarati-savantsari-sms


pen thi nahi prem thi,

hoth thi nahi haiya thi,

akshar thi nahi antar thi,

fakt vachan ane kaya thi nahi,

pan man thi Micchami Dukkdam

gujarati-michhami-dukkadam-sms-savantsari-sms

Dil sandhva….

0

gujarati-michhami-dukkadam-sms-savantsari-sms

gujarati-michhami-dukkadam-sms-savantsari-sms


Fati gayela kagal mate ‘Cellotep’,

Tuti gayela lakda mate ‘Fevicol’,

Tevi rite dil sandhva mate tenu solution ‘Micchami Dukkdam’

Varsh darmiyan…

0
Varsh darmiyan janta ajanta

Tamaru dil dukhavyu hoy to

Savantsari pratikaman pela

Man, vachan kaya e tamne

Micchami Dukdam

Mangi che…

0
Mangi 6 bhul ni mafi,

Mastak maru namavi ne,

Karyu 6 dil ne maru halvu,

Khara dil thi khamavi ne,

Michhami Dukadam.
Go to Top