Ubta jivan na tame swas cho..

Kahu kem k tame kaik khas cho..

Tame phul nahi pan jamin par ugtu ghas cho…

Sachu j kahu to tame ek moto tras cho…