Patangotsav-Makarsankranti-SMS-Utrayan-SMS-14-Jan-SMS

Patangotsav-Makarsankranti-SMS-Utrayan-SMS-14-Jan-SMS

Joie 6

 

2 divas mate j,

 

Patang luti sake teva lutara.

 

Salary – 4 mamra na ladu,

2 tal na ladu,

1 jinjra nu puriyu,

ne

1 serdi no satho.

 

Anubhavi ne khas nimantran 6.