Tamara bharose maru hraday aap ni pase muki jau 6u,

Jevo padu 6u vichar ma tamara,

Ena dhabkara chuki jau 6u.