Tame puchso nai k amne km 6,

Ame sara chiye e tamaro vahem 6,

Barbad to thai gaya hata tamara prem ma,

Pn thodo amara pr khuda no rahem 6.
Submitted by..
Palak