Tame Sara,

Imandar,

Sanskari,

Sundar,

Shushil,

Samajdar,

Pyara,

Khubsurat magaj vala cho,

.

.

.

Juo aavi afvao kon felavi rahyu che ?

ha ha ha…April Fool…